LÚČNICA - Slovenský triptych

Galéria

LUČNICA - Slovenský triptych

Pastier, roľník, remeselník

Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica – Slovenský triptych sa inšpiruje ľudovou kultúrou, hudobno – tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom. Kým pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na horské prostredie, roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a mestečiek na nížinný, ako i na podhorský vidiek celého Slovenska.

Choreografia: Ján Blaho

Hudba: Peter Jantoščiak, Peter Parničan

Scéna: Ján Ťapák

Kostýmy: Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová

V programe účinkujú:

40 členný tanečný súbor so svojimi sólistami

14 členný orchester

4 členná spevácka skupina

Primáš orchestra: Martin Sleziak

Vstupné 15 €, predpredaj vstupeniek v pokladni kina a na www.kultura.puchov.sk od 7.8.2020.

------------------------------------------------------------------------------------

(Pôvodný termín bol 8.6. 2020 o 17.00 h, potom 15.11.2020 o 17.00 h, 21.1. 2021 o 19.00 h, 29.4.2021 o 19.00 h, 10.9.2021, 16.11.2021, 10.6.2022).

Zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti, diváci, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vstupenky vrátiť.

-------------------------------------------------------------------------------------

Od 26.2.2022 - VŠETKY PREDSTAVENIA/kultúrne podujatia a kurzy u nás v DIVADLE v Púchove sú v režime ZÁKLAD t.j. PRE VŠETKÝCH DIVÁKOV !

Nepotrebujete žiadne potvrdenia.Tešíme sa na Vás!

Ak máte záujem o nejaké informácie, sme tu pre Vás na č.t. 0908 718 662, prípadne píšte na email kultura@ puchovskakultura.sk.

Dĺžka podujatia: 90 minút
Rok výroby: 2020
Dátum lokálnej premiéry: 9. máj 2022
Dátum svetovej premiéry: 9. máj 2022

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.