Púchovské noviny

Mesto Púchov má svoj vlastný týždenník s názvom Púchovské noviny, ktoré vychádzajú každý utorok a informujú o spoločenskom dianí v meste a jeho okolí. Púchovské noviny sú distribuované do domácností zadarmo v náklade 8.000 kusov.

Vydavateľ:

Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01
IČO: 50 648 616
Registrácia: MK SR – EV 4570/12
ISSN 1339-9411

webová stránka: www.puchovskenoviny.sk

facebook: www.facebook.com/puchovskenoviny

Šéfredaktor:

RNDr. Slavomír Flimmel, tel.: 0905 758 491
e-mail: flimmel@gmail.com

Inzercia, reklama, grafik:

Divadlo Púchov, Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov

Mgr. Paulína Luhová, tel.: +421 905 750 121
e-mail: reklama@puchovskakultura.sk

Tlač:

MAFRAPRINT Olomouc, Turyna Petr, tel.: +420 734 517 178
 

Púchovský magazín:

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/puchovsky-magazin

Záznamy zasadnutí mestského zastupiteľstva:
http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/zaznamy

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.