Zoznam kurzov

 

                                             ZOZNAM KURZOV pre školský rok  2022/2023

 

 JAZYKOVÉ:

 

1) angličtina pre mierne pokročilých (pondelok, 16:30 - 18:00)

 - otvorenie kurzu: 26. septembra 2022 o 15.30h

   (z min.šk.roka-pokračovanie)

   (1x v týždni 2 vyuč.hod.,cena kurzu 155 €)

 

2) angličtina pre začiatočníkov I. (pondelok, čas 18:05 - 19:35)

 - otvorenie kurzu: 26. septembra 2022 o 15.45h

   (z min.šk.roka-pokračovanie)

   (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 155 €)

 

3) konverzačný kurz angličtiny (utorok, 16:15 - 17:45)

 - otvorenie kurzu: 26. septembra 2022 o 16.00h

    (1x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 155 €)

 

4) angličtina pre začiatočníkov II. (streda, čas 17:15 - 18:45)

 - otvorenie kurzu: 26. septembra 2022 o 16.15h

   (z min.šk.roka-pokračovanie)

   (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 155 €)

 

5) angličtina pre úplných začiatočníkov (streda, čas: 19:00 - 20:30) 

- otvorenie kurzu: 26. septembra 2022 o 16.30h

   (z min.šk.roka-pokračovanie)

   (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 155 €)

 

6) angličtina pre úplných začiatočníkov (nový kurz) 

- otvorenie kurzu: 26. septembra 2022 o 16.45h

   (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 155 €)

  

- nemčina pre začiatočníkov

   (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 155 €)

- nemčina pre mierne  pokročilých

   (1x v týždni 2 vyuč.hod.,cena kurzu 155 €)

- nemčina pre  pokročilých

   (1x v týždni 2 vyuč.hod.,cena kurzu 155 €)

- konverzačný kurz nemčiny

   (1x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 155 €) 

 

- francúzština pre začiatočníkov

   (1x v týždni 2 vyuč.hod.,cena kurzu 155 €)

- francúzština pre pokročilých

   (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 155 €)

 

- ruština pre začiatočníkov

  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 155 €)

- ruština pre mierne pokročilých

  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 155 €)

 

-taliančina pre začiatočníkov

 (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 155 €)

-taliančina pre pokročilých

 (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 155 €)

 

  • Poplatok za jazykové kurzy je jednorazový a platný na vyučovanie v celom školskom roku 2022/2023.

 

KREATÍVNE KURZY PRE DOSPELÝCH

 

- Enkaustika, maľba voskom: základný kurz 5 hodín /2 x 2,5 hod./, mierne pokročilí  5 hodín /2 x 2,5 hod./

- Kombinovaná enkaustika: základný kurz /2 x 2,5 hodín/                                                 

- Servítková technika, decoupage: základný kurz 5 hodín /2 x 2,5 hod./

- Pletenie z papiera: základný kurz - 5 h /2 x 2,5 h/mierne pokročilí 5 /2x 2,5 h/

- Paverpol: základný kurz  5 h / 2 x  2,5 h/,mierne pokročilí 10 hodín /2 x 2,5 h/

- Maľba prstami /akryl: základný kurz /2 x 2,5 hod/

- Maľba akvarelom: základný kurz /2 x 2,5 hod./

- Akvarel netradične: základný kurz /2 x 2,5 hod./ 

- Tvorba mandaly: základný kurz /2 x 2,5 hod./

 

Minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu 3, v mimoriadnych prípadoch 2.

1 vyučovacia hodina je 45 minút, poplatok 7,- Eur/hod. vrátane materiálu.

 

-KURZ ŠITIA PRE ZAČIATOČNÍKOV

  (2x v mesiaci 4 hod., 1 h/4€, kurzovné 1 mesiac 34 €)

-KURZ ŠITIA PRE MAMIČKY NA MATERSKEJ DOVOLENKE

  (1x v mesiaci 4 hod., kurzovné 1 mesiac 17 €)

 

VÝTVARNÉ KURZY: 

-TVORIVÉ DIELNE PRE DETI OD 4 DO 9 ROKOV

  (1x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 10 hodín,1 hod./3 €, kapacita obmedzená, materiál v cene)  

 

 

TANEC:

 

- spoločenský tanec pre manželské a partnerské dvojice - ZAHÁJENIE kurzu

  bude 26.9.2022 o 18.00 h, kinosála

  (1x v týždni 2 vyuč.hod., 10 lekcií, cena kurzu 70 €/1 osoba-1h=3,50) 

 

- kurz orientálneho  brušného tanca pre začiatočníkov 

  (1x týždenne 1 hod., 1 hod./4 €, platba dvojmesačne)

- kurz orientálneho brušného tanca pre pokročilých

  (1x týždenne 1 hod.,1 hod./4 €, platba dvojmesačne)

 

POHYB:

 

- JOGA - 1x v týždni, 1 hodina,  1 hod./4 €

- BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT - 2x v týždni 1 hodina, 1hod./4  € 

- KALANETIKA - 2x v týždni, 1 hod./4 €                                                                                                           

 

 

SÚBORY:  záujmovoumelecká činnosť 

 

   Folklór:

 

- PRÍPRAVKA PRE DFS PÚCHOVČEK

  (od 6 rokov, 1 x týždenne 1 hod., 1 polrok  30 €)

DFS PÚCHOVČEK, DFS BIELA VODA

  (pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ, 2x týždenne 2 vyuč. hod., kurzovné 1 polrok 30 €)

FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)

Prípravka pre FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)

 

   Divadlo:

 

- DDS TRPASLÍCI

  (deti od 6 rokov, 1x týždenne 2 hod., kurzovné 1 polrok  30 €)

- DDŠ OCHOTNÍČEK

  (deti od 10 do 15 rokov, 2x týždenne 2 hod., kurzovné 1 polrok 30 €)

DS „M“ (dospelí deťom, bezplatne)

DS „D121“ (dospelí deťom, bezplatne)

DS MAKYTA (dospelí dospelým, bezplatne)

 

                    Informácie a prihlášky  PRIJÍMAME  do 20. SEPTEMBRA 2022 !

 

Vypísané prihlášky  môžete odovzdať v DIVADLE Púchov: v kancelárii oddelenia kultúry, u informátora,  emailom na adresu kultura@puchovskakultura.sk alebo  telefonicky na č.t. 042 2852 401, 0908 718 662.

 

ZĽAVY:

 

-          súrodenci /deti/ zľava 2 € z každého z kurzov a súborov pre deti, pre každého zo súrodencov

-          dôchodcovia, ZŤP, ženy na MD: vo vybraných kurzoch –  zľava 10 % z kurzovného 

 

PLATBA:  Poplatok za kurz sa platí až po zahájení – otvorení kurzu, na základe Vášho rozhodnutia. V prípade neprítomnosti na jednotlivých hodinách, ani pri prerušení kurzu sa poplatok nevracia. Prihláseným záujemcom pozvánky na otvorenie kurzu s podrobnými informáciami pošleme e-mailom, alebo poštou.

   

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.