FS VÁH SRDCOM

FS VÁH SRDCOM

Nápad založiť v Púchove nové folklórne teleso sa stal realitou, a to z dôvodu veľkého záujmu bývalých členov FS Váh. Tí účinkovali v jubilejnom programe pri príležitosti oslavy 50. výročia vzniku, a tak sa pre nich vytvoril priestor na sebarealizáciu a uchovávanie kultúrneho dedičstva v oblasti slovenského folklóru. Nadšenie a láska k slovenským ľudovým tradíciám v podobe tanca, hudby, spevu bola hlavným podnetom iniciatívy vzniku FS VÁH SRDCOM, čo sa odráža priamo v jeho názve. Cieľom ďalšieho folklórneho zoskupenia v Púchove je využiť bohaté skúsenosti bývalých členov FS Váh viacerých generácií v ľudovoumeleckom stvárnení tradícií z rôznych regiónov Slovenska.

Folklórny súbor VÁH SRDCOM vznikol na konci roku 2022 ako samostatný celok z iniciatívy manželov Zuzany a Juraja Drahniakovcov, ktorí týmto spôsobom „inštitucionalizovali“ úprimný záujem a snahu skúsených interpretov pri uchovávaní kultúrneho dedičstva. Vo veľkej miere tým členovia nadväzujú na pôsobenie Mgr. Evy Kukučkovej, ktorá 20 rokov (1985 – 2005) viedla púchovský folklórny súbor ako umelecká vedúca a choreografka, a vychovala tak niekoľko generácií tanečníkov.

V repertoári súboru sa nachádzajú tanečné, hudobné a spevácke prejavy z oblasti Púchovskej doliny, Považia a ďalších oblastí Slovenska.

Umeleckými vedúcimi sú manželia Drahniakovci, choreografkami Mgr. Eva Kukučková, umeleckým vedúcim hudobnej a speváckej zložky je Ivan Sadloň, PR asistentom súboru je Mgr. Pavol Makyna, PhD.

Členmi FS Váh Srdcom sú:          

                                                          manželia Stanislava Kačíková a Jozef Kačík

                                                          manželia Zuzana Drahniaková a Juraj Drahniak

                                                           manželia Lucia Hladká Valachová a Ján Hladký

                                                           manželia Martina Pšenáková a Slavomír Pšenák

                                                          Mária Adamčíková a Pavol Makyna                                                

                                                           Erika Okrajková a Peter Hariš

                                                           Elena Žatková a Roman Húževka

                                                           Mária Kapustová a Vladimír Ďurech

                                                          Renáta Hlubinová Mikulová a Vladimír Chobot                             

                                                           Karolína Obšivanová

                                                           Marcela Papajová (Podymáková)

                                                          

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.