Kontakt:

Obchodné meno:   Púchovská kultúra, s.r.o.

Sídlo:                         Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov

IČO:                           50 648 616                                  

DIČ:                           21 20 42 06 10

IČ DPH:                     SK 2120420610

Bankové spojenie:  IBAN: SK98 7500 0000 0040 2424 5721 

-----------------------------------------------------------------------------------

Konateľ:

Mária Balážová,tel.:  +421 908 718 662, e-mail: kultura@puchovskakultura.sk   

 

Konateľ:

Eva Masláková, tel.:  +421 905 807 292,  e-mail: sprava@puchovskakultura.sk

 

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty – KULTÚRA, KINO, KURZY:

Mária Balážová, vedúca oddelenia kultúry a kina

tel.:  +421 908 718 662, +421 42 285 2403,                                                                     

e-mail: kultura@puchovskakultura.sk   

web: www.kultura.puchov.sk

web: www.kino.puchov.sk

-------------------------------------------------------------

Marcela Bíliková, referent kina, Púchovské informačné centrum 12.30-15.00 h

tel.: +421 905 428 290, +421 42 285 2401,    

e-mail: kino@puchovskakultura.sk,pic@puchovskakultura.sk

web: www.kino.puchov.sk

------------------------------------------------------------

Kontakty - SPRÁVA:

Eva Masláková, vedúca oddelenia správa

tel.: +421 905 807 292, +421 42 2852 402
e-mail: sprava@puchovskakultura.sk
web: www.kultura.puchov.sk

-----------------------------------------------------------

Kontakty - ekonomická činnosť:

Vierka Uškovičová, ekonomické oddelenie

tel.:  +421 42 2852 402, +421 905 758 487,
e-mail: ekonomika@puchovskakultura.sk
web: www.kino.puchov.skwww.kultura.puchov.sk

-----------------------------------------------------------

Kontakty – Púchovské noviny:

RNDr. Slavomír Flimmel, vedúci odd.média, šéfredaktor

tel.: 0905 758 491
e-mail: flimmel@gmail.com

web: www.puchovskenoviny.sk, www.kultura.puchov.sk

-------------------------------------------------------------

Kontakty - marketing, Púchovské informačné centrum

Mgr.  Paulína Luhová, reklama, grafik, inzercia

-----------------------------------------------------------

Dozorná rada

Irena Kováčiková

PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD.

JUDr. Iveta Brindzová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREDAJ VSTUPENIEK:

Pokladňa je otvorená hodinu pred začiatkom prvého predstavenia v aktuálnom dni a zatvára sa 15 minút po začiatku posledného predstavenia.

TELEFÓN pokladňa kina: 042/285 2404

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PREDAJ VSTUPENIEK AJ:

- v kancelárii 8.00 - 12.00 h - pracovné dni

- Púchovské informačné centrum  12.30 - 15.00 h - pondelok až štvrtok,

                                                                8.00 - 12.00 h - piatok

KONTAKT: +421 905 428 290

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.