FS Váh

Folklórny súbor VÁH z Púchova pôsobí od roku 1971 na folklórnych javiskách. Predstavili sme sa na mnohých scénach doma i v zahraničí. Naše choreografie boli ocenené na viacerých súťažiach a festivaloch. 

V repertoári súboru spracovávame hlavne ľudovú kultúru jedného z najrázovitejších regiónov, s vlastnými špecifickými tancami a melódiami, ktorým je Púchovská dolina, ale aj blízke okolie ako Maríková, Červený Kameň a Kostolec. Členskú základňu súboru tvorí mládež od 15 rokov a pozostáva z tanečnej zložky a ľudovej hudby.
 

-Súbor založil v roku 1971 spisovateľ Milan Húževka so svojimi priateľmi. Dvadsať rokov bola vedúcou a choreografkou Eva Kukučková. Od roku 2006 do roku 2012 bola jeho umeleckou vedúcou a choreografkou súboru Žaneta Littová. Od roku 2012 vedie súbor Richard Benech. Prvými vedúcimi hudby boli Milan Svrčina a Viktor Mareček. Cez dve desaťročia vedie ľudovú hudbu Ivan Sadloň.
-Za svoju existenciu sa Váh prezentoval doteraz viac ako 30 skupinovými choreografiami, mnohými sólovými choreografiami, programovými číslami a programami. Základom jeho tvorby je vyhľadávanie a scénické spracovanie folklóru stredného Považia (najmä Púchovskej doliny, ale i neďalekého Kostolca, Papradna a blízkeho Trenčianska).
-Súbor získal viacero ocenení v súťažiach folklórnych kolektívov – ocenenie na celoslovenskej súťažnej prehliadke tvorivých choreografií v Trenčíne (1998, Kostolecké čardáše), celoštátne finále súťaže tvorivých choreografií (2002, Choreo 1), ako aj sólistov tanečníkov – účasť v celoštátnom finále súťaže Šaffova ostroha (2001), Zlaté pásmo regionálnej súťaže choreografií Folklórna Lysá a Bronzové pásmo z Celoslovenskej súťažnej prehliadky choreografií v Liptovskom Mikuláši (2014). V roku 2001 súbor dostal Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za rozvoj tradičnej ľudovej kultúry. 
-Je taktiež trojnásobným laureátom medzinárodného folklórneho festivalu Warmia v Olsztyne (Poľsko, 2000, 2001, 2003) a laureátom medzinárodného festivalu Roztocze v Tomaszów Lubielski (Poľsko, 2009).
-Nahral niekoľko ľudových piesní pre Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici (spolu so skladateľom Svetozárom Stračinom) - LP Svieže tóny z domoviny - FF Východna, v roku 2007 účinkoval v dokumentárnom filme Púchov a jeho okolie, zrealizovanom vďaka Nadácii na podporu púchovského regiónu a v roku 2010 pripravil spolu s ostatnými zložkami folklórnych telies v Púchove prvé CD - Hrdzielenko moje - Od Púchova k vám. V tom istom roku prezentoval púchovský folklórny život aj v televíznom Teleráne. V roku 2014 sa predstavil v televíznej súťažnej relácii Kapura.
-Precestoval už viacero krajín Európy (Švédsko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Česko, Rusko, Srbsko, Nemecko).
-Za posledné obdobie 2009-2014 bolo možné „Váhistov“ stretnúť na veľkých festivaloch ako Jánošíkov dukát (Rožnov pod Radhoštěm, ČR), Kopaničárske slavnosti v Starom Hrozenkove – ČR, mladežnícky festival v Petrohrade (Rusko), v Tomaszów Lubielski (Poľsko), Jánošíkové dni v Terchovej, Dubnický folklórny festival, a na „sviatku folkóru“ - MFF Východná.

Zo súčasnosti:

FS Váh sa v posledných rokoch podarilo obnoviť pre javisko, prostredníctvom hudobno-tanečných vstupov, aj neznámy ľud. odev z Marikovej, Červeného Kameňa alebo Omšenia. V 2014 sa zúčastnil na celoštátnej súťažnej prehliadke v Liptovskom Mikuláši a vystúpil aj na MFF Východná. V 2016 oslávil 45 rokov a pripravil celovečerný program "Veselie..." (v predpremiére, premiére i štefanskej repríze). V 2017 sa predstavil s rekonštrukciou zárieckej party v sprievode Mladuchy na PFS Detva. V 2018 získal na medzinárodnom festivale v chorvátskej Velikej Gorici ceny za celkový umelecký dojem a hudobné spracovanie. V rokoch 2019, 2021 a 2022 participoval na vydaní kalendárov z projektu HERBARIUM POPULI VAGI (Herbár ľudu Váhu), ktorý predstavuje ľudové odevy z Trenčianska. V 2019 sa predstavil aj v reprezentačnom programe „Z dolín Javorníkov“ na MFF Východná a absolvoval 3 medzinárodné festivaly – vo Francúzsku (s podporou FPU), Bielorusku a ČR. Na prelome 2019/2020 bol spolupracujúcim subjektom pri výstave ľudových odevov a umeleckých fotografií z projektu HERBARIUM POPULI VAGI na Trenčianskom hrade. V pandemickom roku 2020 stihol uskutočniť vo februári prehliadku súborov a skupín Trenčianskeho kraja „Folklór šitý do krásy“ v Divadle Púchov (v spolupráci s NOC, TSK, Mesto Púchov). Na prelome rokov 2020/2021 začal prípravy na 50. výročie vzniku súboru - celý proces brzdila svetová pandémia Covid-19. V organizácii výročia začal pokračovať na prelome rokov 2021/2022. V roku 2022 zrealizoval dve výmenné vystúpenia s FS Vrtek z Opavy a FS Javorník z Brna. A v októbri 2022 konečne zrealizoval celovečerné výročné predstavenie "Dolinami Spomienkami" k 50. výročiu založenia súboru (v predpremiére, premiére i vianočnej repríze). Váh pravidelne vystupuje na domácich púchovských podujatiach ako napr. Púchovský jarmok, Folklórny Púchov či fašiangy v meste a pod.. V repertoári súboru spracovávame hlavne ľudovú kultúru jedného z najrázovitejších regiónov, s vlastnými špecifickými tancami a melódiami, ktorým je Púchovská dolina (cepový, provjeslový, zeman, sotyšpolka a pod.), ale aj blízke okolie ako Maríková, Červený Kameň a Kostolec. Doplnený je tancami a hudbou aj z iných regiónov Slovenska (Zemplín, Šumiac, Suchá Hora, Myjava). FS Váh je neprofesionálne teleso záujmovej umeleckej činnosti v Púchove, ktoré tvorí tanečná a hudobná zložka a pôsobí pod spoločnosťou Púchovská kultúra. Členskú základňu súboru tvorí mládež od 14 rokov a pozostáva z tanečnej zložky a ľudovej hudby. Prostredníctvom OZ Folklórne Srdce Púchov sa zapája do grantových výziev, dotačných schém a možnosti čerpať podiel zo zaplatenej dane.

 Trošku histórie:

Súbor založil v roku 1971 spisovateľ a osvetový pracovník Milan Húževka (+2017) so svojimi priateľmi pod DK ROH v Púchove. Dvadsať rokov bola vedúcou a choreografkou Eva Kukučková (1985-2006). V rokoch 2006-2012 bola jeho umeleckou vedúcou a choreografkou súboru Žaneta Littová. Od roku 2012 do r. 2018 viedol ako vedúci a choreograf súbor Richard Benech. V rokoch 2018 až 2022 bola umeleckou vedúcou Lucia Šarišská so svojim manželom Marianom Šarišským. Prvými vedúcimi hudby boli Milan Svrčina a Viktor Mareček (+2017). Už cez tri desaťročia vedie ľudovú hudbu Ivan Sadloň.
Za svoju existenciu sa Váh prezentoval doteraz viac ako 40 skupinovými choreografiami, mnohými sólovými choreografiami, programovými číslami a programami. Základom jeho tvorby je vyhľadávanie a scénické spracovanie folklóru stredného Považia (najmä Púchovskej doliny, ale i neďalekého Kostolca, Papradna a blízkeho Trenčianska) a doplnené hudobnými vstupmi a choreografiami z ostatných regiónov Slovenska.
Súbor získal viacero ocenení v súťažiach folklórnych kolektívov – ocenenie na celoslovenskej súťažnej prehliadke tvorivých choreografií v Trenčíne (1998, Kostelecké čardáše), celoštátne finále súťaže tvorivých choreografií (2002, Choreo 1 - Kukulienka), ako aj sólistov tanečníkov – účasť v celoštátnom finále súťaže Šaffova ostroha (2001, Jozef Kačík a Erika Okrajková), Zlaté pásmo regionálnej súťaže choreografií Folklórna Lysá a Bronzové pásmo z Celoslovenskej súťažnej prehliadky choreografií v Liptovskom Mikuláši (2014, Ženci a žnice - cepový). V roku 2001 súbor dostal Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za rozvoj tradičnej ľudovej kultúry.
Je taktiež trojnásobným laureátom medzinárodného folklórneho festivalu Warmia v Olsztyne (Poľsko, 2000, 2001, 2003) a laureátom medzinárodného festivalu Roztocze v Tomaszów Lubielski (Poľsko, 2009).
Nahral niekoľko ľudových piesní pre Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici (spolu so skladateľom Svetozárom Stračinom), v roku 2007 účinkoval v dokumentárnom filme Púchov a jeho okolie, zrealizovanom vďaka Nadácii na podporu púchovského regiónu a v roku 2010 pripravil spolu s ostatnými zložkami folklórnych telies v Púchove prvé CD. V tom istom roku prezentoval púchovský folklórny život aj v televíznom Teleráne. V roku 2014 sa predstavil v televíznej súťažnej relácii Kapura.
Precestoval viacero krajín Európy (Švédsko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Česko, Rusko, Srbsko).
Za obdobie 2009-2014 bolo možné „Váhistov“ stretnúť na veľkých festivaloch ako Jánošíkov dukát (Rožnov pod Radhoštěm, ČR), Kopaničárske slavnosti v Starom Hrozenkove – ČR, mladežnícky festival v Petrohrade (Rusko), v Tomaszów Lubielski (Poľsko), Jánošíkové dni v Terchovej, Dubnický folklórny festival, a na „sviatku folkóru“ - MFF Východná. FS Váh žne samé úspechy, je žiadaným súborom, po hosťovaní v roku 2014 na 60. ročníku festivalu vo Východnej a účasti na Celoslovenskej súťažnej prehliadky choreografií v Lipt. Mikuláši bol v roku 2015 prizvaný na ďalšie štyri okrúhle výročia festivalov doma i v zahraničí. Okrem svojich ostatných regionálnych vystúpení sa po prvý raz v histórii prebojoval i na pódiá jubilejného 50. ročníka festivalu v Heľpe. V ČR vystúpil na 55. Kopaničiarskych slávnostiach v Starom Hrozenkove a 30.Chodníčkov k domovu v Opave. Zájazdovo sa zúčastnil aj na jubilejnom 20. Ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu WARMIA v poľskom Olsztyne. V roku 2016 si okrem iného spravil reklamu v tv relácii Slovensko chutí a reprezentoval púchovský folklór na medzinárodnom festivale Marburg-Biedenkopf v Nemecku. Na konci r. 2016 oslávil so svojimi terajšími aj bývalími členmi 45.výročie vzniku súboru.
V roku 2017 sa zúčastnil medzinárodného festivalu v maďarskom Pécsi a Mohácsi. V roku 2018 bol účastníkom až troch medzinárodných festivalov - v českej Plzni, Zlíne a chorvátskej Velikej Gorici a Záhrebe. V roku 2019 vycestoval do zahraničia 3-krát (Bielorusko, Francúzsko a české Brno). Predstavil sa v roku 2019 aj v programe Z dolín Javorníkov na festivale vo Východnej. V roku 2020 zorganizoval prehliadku skupín a súborov Trenčianskeho kraja s názvom Folklór šitý do krásy. Do roku 2022 vydal 3 kalendáre s rekonštrukciami miestnych ľudových odevov (Herbarium Populi Vagi 2019, 2021 a 2022). Rok 2022 patril prípravám na 50. výročie súboru, ktoré pre pandémiu bolo preložené z roku 2021.

 

 Kontakty:

PhDr. Richard Benech - umelecký vedúci, choreograf - richard.benech@centrum.sk, 0940 875 535

Ing. Martin Rosina - tanečný pedagóg, organizačný manažér - rosina.mato@gmail.com, 0948 321 754

Ing. Karin Riljaková tanečná a hlasová pedagogička - 0948 341 899

Ivan Sadloň - vedúci ĽH - 0907 794 214

 

Viac informácií o nás nájdete aj na: 
http://fsvahpuchov.wbl.sk/

https://www.facebook.com/fsvahpuchov/

https://www.facebook.com/lhvahpuchov

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.