...ZATKANÉ V NITIACH...

Galéria

Púchovská kultúra s.r.o. a autorka Vás srdečne pozývajú na výstavu

...ZATKANÉ V NITIACH...

Vernisáž sa koná 6.8.2021 o 17.00 h vo vestibule v Divadle v Púchove. Milada Ždrnja – Výber z tvorby. Výstava bude prezentovať tvorivé experimenty autorkinej tvorby abstraktných textilných diel, vyhotovených technikou tkania v ich súčasných podobách. Diela sú utkané na pôvodných 100 ročných krosnách tradičnou technikou tkania a technikou tkania na ráme. Výstava bude zameraná aj na prezentáciu a k návratu sa k tradičnému remeslu tkania - väzbe vlákien. Diela sú utkané z pôvodných prírodných naturálnych materiálov ako sú ľan, konopné vlákno, ručne spracovaná vlna , trávy, rastliny, do ktorých sú zatkávané vodou vymyté drievka, kovové drôty. V dielach sa inšpiruje krajinou, jej krásou, charakterom a štruktúrou zemského povrchu, ako i životom ľudí v ich každodennom zápase. Tvorbu je možné vnímať aj ako návrat k textilným prírodným zdrojom.

--------------------------------------------------------------------------

Milada Ždrnja

Narodila sa v roku 1965 v Trenčíne. V rokoch 2018-2021 študovala odbor textil v priestore v ateliéri textilnej tvorby na VŠVÚ v Bratislave. Jej tvorivý proces je zameraný k spracovaniu prírodných materiálov, vracia sa k starému remeslu tkania v jeho súčasných podobách, oživuje ho vlastnou formou spracovania, pričom však stále dbá najmä o tradíciu a podstatu jeho technológie. Vo svojich dielach používa prírodné materiály ako sú ľan, konopné vlákno, ovčia vlna , trávy, rastliny, vodou vymyté drievka, kovové drôty, ktoré nachádza a zbiera pri svojich potulkách krajinou. Zbiera rastliny, kvety, drevo, ktoré zachovávajú formu, ale nie sviežosť. Rastliny necháva uschnúť a postupne ich mení na vlákna a tie spolu s textilným vláknom trpezlivo zatkáva. Výsledkom sú jemné farebné štruktúry v tkaných obrazoch , ktoré v prírode nachádzajú vzor a pochádzajú z citlivosti vnímania prírody, ľahkosti poézie, vedú nás k svetu snov a krehkosti. Hrá sa s materiálmi, niťami viditeľnými i transparentnými ako aj s rastlinnými prvkami , ktoré tvoria až iluzionistické obrazy zameriavajúce sa na materiálnosť každého objektu. Prírodné a textilné materiály v komunikácii s výtvarným umením sa stávajú hmatateľnými a reálnymi, sú odrazom krehkosti rastlinného sveta, ktorý nás obklopuje, čím dosahuje uspokojovanie našich zmyslov a predstáv. Vo svojich dielach sa inšpiruje krajinou, jej krásou, charakterom a štruktúrou zemského povrchu, ako i životom ľudí v ich každodennom zápase. Svoje diela vystavuje v galériách na Slovensku i v zahraničí.

Výstava potrvá do 6.9.2021, vstup voľný!

Dátum lokálnej premiéry: 6. august 2021
Dátum svetovej premiéry: 6. august 2021

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.