PODOBY SAXOFÓNU, koncert

Galéria

5.6.2023, 19.00 h, veľká sála, DIVADLO Púchov.

PODOBY SAXAFÓNU

Koncert. Významný slovenský klavírny virtuóz Ladislav Fančovič sa hre na saxofóne venuje už vyše 10 rokov a od minulého roka je držiteľom magisterského titulu klasického saxofónu z Fontys University of Applied Sciences v Holandsku. K spolupráci na svojich saxofónových koncertoch/recitáloch si vybral rovnako výnimočného klaviristu Jakuba Čižmaroviča a talentovanú huslistku Janku Macíkovú.

Účinkujú:

Ladislav FANČOVIČ - saxofón

Janka MACÍKOVÁ - husle

Jakub ČIŽMAROVIČ - klavír

Vstupné 5 €.

Predaj vstupeniek v pokladni kina, v kancelárii a na www.kultura.puchov.sk

Koncert "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LADISLAV FANČOVIČ

je považovaný za významného predstaviteľa európskeho interpretačného umenia a zároveň patrí k najvšestrannejším umelcom na česko-slovenskej hudobnej scéne. Študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Mariana Lapšanského a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Wolfganga Watzingera. Doktorandské štúdium absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Mariana Lapšanského. Bol finalistom a laureátom domácich a medzinárodných súťaží, ako napr. Medzinárodnej klavírnej súťaže F. Chopina v Mariánskych Lázňach, Medzinárodnej klavírnej súťaže E. Nyiregyháziho v Krakove, Medzinárodnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave, súťaže Talent roku atď. Vzdelanie si dopĺňal účasťou na majstrovských kurzoch (Jan Wijn, Abbey Simon, György Sándor, Karl-Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky).

Vo svojom repertoári má viac než 30 klavírnych koncertov. Pravidelne účinkuje ako sólista s orchestrami, akými sú napr. Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Českého rozhlasu, Pražská komorná filharmónia, Filharmonia Zielonogórska, İzmir State Symphony Orchestra, Antalya State Symphony Orchestra, Solistes Européens Luxembourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Filharmónia Hradec Králové, Moravská filharmonie Olomouc či ŠKO Žilina pod vedením dirigentov Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Friedricha Haidera, Alexandra Rahbariho, Františka Vajnara, Jerzyho Swobodu, Leoša Svárovského, Martina Leginusa, Kirka Trevora, Justusa Franza, Maria Košika, Zbyňka Müllera, Konstantina Ilievského, Jacka Martina Händlera a i.

Je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio a Berger Trio. S husľovým virtuózom Milanom Paľom tvoria výrazovo nekonvenčné a mimoriadne kompaktné duo, ktorého výsledkom je odbornou kritikou oceňovaná séria nahrávok kompletných diel pre husle a klavír (Beethoven, Brahms, Grieg, Suchoň, Šostakovič, Bartók, Weinberg). Koncertoval vo väčšine európskych krajín, v Turecku, Malajzii, USA, Ománe, Číne, Indii a na Cypre. Ladislav Fančovič nahral viac než 40 CD nosičov pre vydavateľstvá Naxos, Pavlík Records, Hudobný fond, Diskant, Slovak Radio Records a Swingmánia. Medzi najvýznamnejšie počiny patria 3 CD s hudbou bratislavského rodáka Ernő Dohnányiho (2013, 2018, 2021), CD Leopold Godowsky (2012) s nahrávkou jeho Klavírnej sonáty e mol, ktorej naštudovanie je ojedinelým počinom v celosvetovom meradle či CD Jozef Grešák (2020), v ktorom sa predstavil ako sólista v Koncerte pre klavír a orchester so Štátnou filharmóniu Košice a tiež ako hudobný režisér albumu.

Ladislav Fančovič rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu technickej náročnosti zriedkavo objavujú v koncertných programoch. Intenzívne sa venuje aj interpretácii a propagácii slovenskej hudobnej tvorby (Čekovská, Šarišský, Zeljenka, Berger, Iršai, Suchoň, Lejava).

V r. 2011 zhmotnil svoju dlhoročnú lásku k starému džezu a založil swingový orchester Fats Jazz Band. FJB hrá autentickú hudbu 20. až 40. rokov minulého storočia americkej, anglickej, českej a domácej proveniencie. Raritou je, že členovia orchestra hrajú na originálnych historických hudobných nástrojoch z 30. rokov.

Fančovič pôsobí aj ako aktívny organizátor kultúrneho a edukačného života na Slovensku. Je riaditeľom medzinárodného festivalu starého jazzu Golden Age Festival a multižánrového festivalu Hudba Modre a od r. 2017 organizuje jediné majstrovské kurzy v hre klasickej hudby na saxofóne na Slovensku, Saxophobia Bratislava, ktoré každoročne navštívi vyše 50 študentov zo 7 krajín, a počas ktorých sa uskutoční niekoľko výnimočných koncertov pre verejnosť vrátane koncertu 60-členného saxofónového orchestra v Slovenskom rozhlase.

Jakub Čižmarovič

sa narodil v známej hudobníckej rodine na Slovensku a žije v Kolíne nad Rýnom. Hre na klavír sa začal venovať až ako 9 ročný. Vďaka výnimočnému talentu dosiahol svoje prvé úspechy už V 11. rokoch. Získal 1. ceny na klavírnych súťažiach v Kolíne a v Münsteri. Jeho razantný vývoj pokračoval ďalšími oceneniami v roku 1998. Bol finalistom "Steinway" súťaže v Berlíne, ako i medzinárodnej klavírnej súťaže "Carl Czerny" v Prahe. V roku 1999 obdržal opät 1. cenu na najvýznamnejšej celonemeckej súťaži pre mládež "Jugend musiziert". Ďalším ocenením bolo udelenie 1. ceny na "Grotrian - Steinweg Wettbewerb" súťaži v Braunschweigu, kde mu ako prvému účastníkovi vôbec bola udelená i špeciálna cena významného klavírneho pedagóga v medzinárodnom meradle - "Cena Karl-Heinza Kämmerlinga".

Jakub Čižmarovič uskutočnil viacero nahrávok pre nemecký rozhlas - WDR.

Live - CD s dielom S. Prokofieva bolo vydané vo Francúzsku. Jeho debutný album s dielami R. Schumanna a F. Liszta realizované pre spoločnosť BMG - Arte Nova Classics, vyvolalo pozornosť odbornej kritiky, ktorá ho zaradila medzi najväčšie talenty svojej generácie. Ako prínos k "Mozartovmu roku" nahral Jakub Čižmarovič v roku 2006 jeho tri klavírne koncerty.

Jana Macíková

sa narodila v Banskej Bystrici. Je absolventkou Konzervatória v Bratislave v triede Stanislava Muchu. V štúdiu hry na husliach pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Františka Novotného, kde je v súčasnosti študentkou doktorandského štúdia.

Jej repertoár je v súčasnosti sústredený na diela slovenských a českých autorov.

Pôsobí v niekoľkých komorných zoskupeniach (husle-saxofón, husľové duo, husle a klavír), v rámci ktorých sa venuje predovšetkým interpretácii diel na Slovensku málo hrávaných autorov (Jan Novák, Leon Stein, E.W.Korngold, A.Busch a.i. )

Dĺžka podujatia: 60 minút
Dátum lokálnej premiéry: 5. jún 2023
Dátum svetovej premiéry: 5. jún 2023

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.