6. ROČNÍK PÚCHOVSKÉ ARTFORMÁCIE

Galéria

6. ROČNÍK PÚCHOVSKÉ ARTFORMÁCIE

Štvrtok 7.9., vestibul 18.00 h., DIVADLO PÚCHOV

Vernisáž výstavy. V programe učinkujú žiaci ZUŠ Púchov.

Kolektívna výstava umelcov:

Jozefína Cíbiková, Dúlov. Zdenka Cíbiková, Lednické Rovne. Anna Crkoňová, Púchov. Lucia Dianová, Lednické Rovne. Elian, Púchov.Miroslav Gregor, Trenčianska Teplá. Anna Jakubíková, Púchov.Nadežda Jakúbková, Dubnica nad Váhom. Elena Joachymstálová, Púchov. Zuzana Kováčová, Púchov. Martin Kremeň, Púchov. Ján Krump, Púchov. Lenka Kuchtová, Dubnica nad Váhom.Jaroslav Martiš, Púchov.Veronika Mikulášová, Považská Bystrica. Stanislav Obuch, Valaská Belá. Ivan Pohanka, Považská Bystrica. Paulína Prekopová, Púchov.Pavol Rác, Pruské. Barbora Rácová, Pruské.Božena Sláviková, Klobušice. Edita Šteffeková, Malacky. Jozef Švikruha, Trenčín. Ala Teicherová, Dubnica nad Váhom. Julia Tomesko, Ukrajina. Daniela Valachová, Púchov.Elena Valachová, Púchov. Marie Veselská, Česko. Milada Ždrnja, Drietoma.

Vstup voľný. Výstava potrvá do 30.9.2023

Dĺžka podujatia: 30 minút
Dátum lokálnej premiéry: 7. september 2023
Dátum svetovej premiéry: 7. september 2023

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.