ČAJ PRE SENIOROV - september 2023

Galéria

ČAJ PRE SENIOROV

Streda 27.9. veľká sála 15.00-18.00 h, Divadlo Púchov

Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. Úvod spestria mažoretky z CVČ Včielka Púchov. Do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina

FZ Melody.

Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 6.9.

Predaj vstupeniek:

pokladňa kina, kancelária, Púchovské informačné centrum.

Dĺžka podujatia: 180 minút
Dátum lokálnej premiéry: 27. september 2023
Dátum svetovej premiéry: 27. september 2023

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.